• Tăng Văn Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT
  • Điện thoại:
   0945886788
  • Email:
   hieptang45886788@gmail.com
 • Nguyễn Kim Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT
  • Điện thoại:
   0853164097
  • Email:
   nguyenkimphungbl01@gmail.com
 • Quách Thị Sóc Khoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH, Tổ trưởng nữ công
  • Điện thoại:
   0944047670
  • Email:
   khoanquach3010@gmail.com
 • Khưu Minh Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0983443116
  • Email:
   khuuminhphung1972@gmail.com
 • Hồng Văn Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0913778264
  • Email:
   hongvangiang123@gmail.com
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 54